Derin Anı Süreci DMP

Derin Anı Süreci (Deep Memory Process DMP ®)
Jungçu aktif imajinasyon, William Reich’in beden çalışması, Moreno’nun psikodraması etkilerini şamanik/ ruhsal yolculuk tekniğiyle ve Budizm’in Tibet’in Ölüler kitabından gelen Bardo bilgeliğinden türetilen yaşamlar arası entegrasyon bilincini bir araya getirir. Tibet’in Ölüler Kitabı, ölümle ve çeşitli Bardo boyutları arasından geçiş yapmayla ilgili uygulamaları ve ara halleri öğretmektedir.  Yoga geleneklerine göre süptil bedenlerle ilgili konseptleri de içerir. DMP ®, zihinsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal olmak üzere aynı anda tüm düzeylerle çalışan bir regresyon çalışması olduğundan eşsizdir. Danışanın, psikodrama ve beden çalışması yoluyla deneyimini bedeniyle yaşamasını teşvik ederiz. Böylece bedende tutulan tortular serbest kalabilir.