DAS Nedir

rogers logo circle 2006

Derin Anı Süreci (Deep Memory Process DMP) regresyonu,

Bugünkü hayatınızı olumsuz olarak etkileyen yaşam sorunlarını ve zorluklarını keşfeden bir yöntemdir. Bu etkiler bu yaşamınızın çocukluk ve yetişkinlik döneminden veya aşağıdaki ruhsal yaralardan birinden geliyor olabilir:

  • Ruhsal alemde – Fiziksel dünyaya girmek üzere ruhsal alemden geçiş yapma süreci,
  • Rahim ve doğumda – Anneden ve doğum deneyiminden gelen titreşimsel etkiler,
  • Kuşakların mirası, atalarınızın tamamlanmamış dünya işleri,
  • Geçmiş anılar (ve önceki yaşamdan kalıntılar)
  • Arkadaş, aile, iş arkadaşları vs. gibi diğer insanların yansıtmaları
  • Eklenti ruhlar ( size ait olmayan etkiler)

DMP, olumsuz etkilerin nedenlerini tespit etmeye ve ardından bunları dönüştürmeye, düşünceleri, duyguları, fiziksel tortuları serbest bırakmaya çözüm bularak entegrasyon sürecini de dahil etmeye odaklanır. Ayrıca, fiziksel ve süptil bedende/ enerji alanında (ör. aura, çarka)  kayıtlı acı veren kalıntılarla da çalışır.

Ortaya çıkan sorunlar: Danışanlar çeşitli nedenlerden ötürü gelmektedir. Bunlardan bazıları: -Zor ilişkiler, iş yerindeki durumlar, aile içindeki dinamikler, motivasyon veya amaç eksikliği, tekrarlayan kalıplar, maddi sıkıntılar, değersizlik duygusu, istismar/ şiddet/ kabadayılığa maruz kalmaktan kaynaklanan etkiler, kazalar, hastalık, kayıp, ihanet, özgüven, endişe, şok, öfke, kin, ayrışma, ait olmama, yalnızlık, korku gibi hisler.

Derin Anı Süreci (Deep Memory Process, DMP) Jungçu aktif imajinasyon, William Reich’in beden çalışması, Moreno’nun psikodraması etkilerini şamanik/ ruhsal yolculuk tekniğiyle ve Budizm’in Tibet’in Ölüler kitabından gelen Bardo bilgeliğinden türetilen yaşamlar arası entegrasyon bilincini bir araya getirir.

Tibet’in Ölüler Kitabı, ölümle ve çeşitli Bardo boyutları arasından geçiş yapmayla ilgili uygulamaları ve ara halleri öğretmektedir.

Yoga geleneklerine göre süptil bedenlerle ilgili konseptleri de içerir. DMP, zihinsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal olmak üzere aynı anda tüm düzeylerle çalışan bir regresyon çalışması olduğundan eşsizdir. Danışanın, psikodrama ve beden çalışması yoluyla deneyimini bedeniyle yaşamasını teşvik eder. Böylece bedende tutulan tortular serbest kalabilir.

DMP’de hipnoz kullanılmadığından, üzerinde çalışılan bireylerin bilinci tüm süreç boyunca açıktır. DMP bir çalışma sürecidir, dolayısıyla yukarıda adı geçen etkilere ‘inanmayı’ gerektirmez. Yalnızca yolunuza taş koyan meseleleri bu süreçle keşfetmeye açık olmak gerekir. Önceki yaşamlar, ruhlar vs. konularını kabul etmiyorsanız, DMP sürecine, bilinçdışı zihnin, bilinçli kişilik ve zihnin sınırlayıcı etkileri olmaksızın dışa vurulacak bir ‘öykü’nün çerçevesi olarak bakın.

Gelin ve sorunlarınızı Derin Anı Süreci’yle keşfedin ve dönüşüm yolculuğuna başlayın.