DMP Modülleri Eğitimi

ROGER J. WOOLGER, PH.D  1944 -  2011  (En altta Roger Woolger’a bakınız)

Roger Woolger, Deep Memory Process DMP® çalışmasının yaratıcısıdır. Ayrıca ilham verici bir öğretmen, çığır açan bir terapist ve Kutsal Kase arayıcısıdır. Dünya çapında Regresyon Terapisi alanında öncü insanlardan biri olarak anılmaktadır. Woolger, Jungçu bir analist, ve ‘Başka Yaşamlar, Başka Benlikler’ (‘Other Lives, Other Selves’), ‘Geçmiş Yaşamlarınızı İyileştirmek’ (‘Healing Your Past Lives’), ‘Eternal Return’ (‘Sonsuz Dönüş’), ‘İçimdeki Tanrıça’ (‘Goddess Within’) adlı kitapların ve çok sayıda makalenin de yazarıdır.

Woolger’ın uluslararası eğitim program, 30 yılı aşkın süredir dünyanın her köşesinden terapist ve tamamlayıcı dönüşüm danışmanlarını kendine çekmektedir. Bu eğitim, regresyon çalışması alanında ileri beceriler kazandırmakla kalmaz, insan psişesinin dinamikleri konusunda kapsamlı bir psiko-ruhsal anlayış da edindirir. Böylece, çöküntülerin psişeyi nasıl etkilediğini ve uzun süredir varolan sorunlara nasıl çözüm getirilebileceği öğrenilir. Teknik olmanın ötesinde, DMP® , ruhun en can alıcı yaralarına odaklanır ve şimdiki yaşamın ötesine de uzanabilen ruhun tüm parçalarını toplama ve bu kayıp parçaları danışanla bütünleştirme yönteminden de yararlanır. DMP, beden, zihin, duygular ve ruh üzerinde aynı anda dönüşüm sağlayabilir.

Kayıt için gerekli önkoşullar: (Lütfen kaydolmak için Zülal Çevik’le iletişime geçiniz.)

Eğitimler, şu bireylere açıktır:

 • Profesyonel deneyimi olmasa da regresyon süreciyle ilgilenenler.
 • Özellikle sağlık alanındaki mesleklerde çalışanlar. Aşağıdaki liste tümünü göstermese de, bunlar dahil olanlardır:

Sağlıkçılar, pratisyen hekimler, hemşireler, hasta bakıcıları, psikoterapistler, psikologlar, psikyatristler, hipnoterapistler, regresyon uzmanları, psikosentez, transpersonel psikoloji, hipnoterapi uygulayıcıları, Gestalt terapi, psiko drama, tamamlayıcı sağlık alanında çalışanlar, ‘Rebirthing’ nefes terapistleri, nefesle çalışanlar. Ayrıca enerjiyle tamamlayıcı destek veren, holistik danışmanlar, Reiki ve diğer şamanik yöntemlerle çalışanlar, ruhsal danışmanlar ve eğitmenler, masaj terapistleri, bedenle çalışanlar.

Eğitim:  Deep Memory Process® eğitimi 4 ana ve toplamda 9 modüle ayrılmıştır. Her biri 5er gün sürmektedir. Derin Anı Süreci’nde eksiksiz sertifika alabilmeniz için 7 modülün tamamını, okumaları, uygulamaları, süpervizyonları ve vaka çalışmasını tamamlamanız gerekmektedir.

Her modül teorik eğitim, tartışma, demo uygulama, grup olarak uygulama, ikili gruplar halinde danışan ve rehber rollerini uygulamayı içerir.  Eğitimler, katılanların bu yöntemi bizzat kendi üzerlerinde yaşamasına ve dönüşmesine çok ağırlık verecek şekilde geliştirilmiştir.

Modül 1: Temel Seviye

Çekirdekten duyguları bırakmayla beraber öyküyü idare etmek:

 • Aktif bedene büründürmeyle regresyon (psikodrama),
 • Danışanları değerlendirme sürecini anlamak,
 • Dile getirdikleri sorunların geçmişini ve diğer olası etkileri keşfetmek,
 • Danışanla yapılan görüşmede, süreç için kullanılacak anahtar sözcükleri seçmek,
 • Sürece giriş için kullanılan çeşitli yöntemleri anlamak,
 • Geçmişe nasıl rehberlik edileceği, geçmiş anılar, öykü.
 • Öykünün “Şimdi”sinde çalışmak,
 • Bedendeki ipuçlarını ve enerji hareketlerini gözlemlemek,
 • Karşı direnç ve blokajlarla çalışmayı öğrenmek,
 • Dramatik gerilim: Bunun önemini ve dönüştürücü bir katarsisin nasıl başlatılacağını öğrenmek,
 • Sembolik Rezonans,
 • Yaşam sonrası aşamalarda çalışmaya giriş (Tibet’in Bardo’ları)
 • Önceki yaşamın parçalar halinde dağılmış olabileceğini ve fiziksel, duygusal, zihinsel düzeylerde geriye kalmış olabilecek ‘tamamlanmamış meseleler’ konusunu anlamak.

Modül 2: Temel Seviye

Yaşam sonrası aşamada ruh ve ölüme geçişle çalışmak (Bardo’lar)

 • Geçmiş anılarla, ölüm aşamalarıyla ve ruhun ‘Bardo’ alemlerinin içindeki yaşam evresine geçişiyle çalışmak,
 • Sürece sokmak
 • Ruhun, dünyada kalanlarla tamamlanmamış meselelerini dönüştürmek için varolan çok sayıda kaynakları öğrenmek,
 • Hayatın nasıl gözden geçirilebileceğini öğrenmek,
 • Barış sağlamak,
 • Enerji alanınızla çalışmak ve onu gözden geçirmek,
 • Bırakmak ve bağışlamanın farklı yönleri,
 • Meditasyon, diyalog ve ruhsal yardımcılarla rehberlerden yararlanmak,
 • Güç hayvanlarının ruhları, atalar,
 • Bardo gerçekliğinin çeşitli düzeyleriyle çalışmak ve hangi düzeyle nasıl çalışılacağı,
 • Ruhsal bırakmayla ilgili çeşitli sorunlara giriş,
 • Sevdiklerimizin, nispeten ‘karanlık olan tortular’ üzerinden bize yapışması,
 • Kolektifle çalışmak,
 • Ruhlardan oluşan gruplar,
 • Başka insanların ruh parçaları,
 • Fiziksel, duygusal ve zihinsel seviyelerdeki izleri bırakmak

Modül 3: İleri Seviye

Enerji ve Süptil Bedenin Dönüşmesi & Bedensel Dışa Vurum

 • Doğrudan bedenle çalışmak,
 • Dokunuş ve gereçlerin doğru kullanımını anlamak,
 • Bedenin stres işlevleri olan ‘savaş, kaç, don, yıkıl’ tepkileriyle ilgili özet açıklamalar,
 • Beden aracılığıyla geçmiş anılara giriş yapmak,
 • Ölümde bedende tutulmuş kronik fiziksel kalıpları anlamak,
 • Bedenin çeşitli yerlerine ses verdirip öyküsünü yaşatmak,
 • Enerjinin hareketleri ve enerji alanınızı taramak,
 • Yaşam gücü enerjisini ‘defrost’ etme teknikleri ve sıkışmış duygu, düşünce ve fiziksel tortuların serbest bırakılmasına yardımcı olmak.
 • Fiziksel bedenle veya duruş imajıyla çalışmak,
 • Eterik bedende tutulan yaralarla bağlantıyı anlamak,
 • Bedende duyguların depolandığı noktalarla çalışmak,
 • Gereç kullanımıyla beden kalıplarının serbest bırakılma stratejileri,
 • Psiko dramatik teknikler

 

Modül 4: 

İç çocuğun ruh kaybı - Şimdiki yaşam ve çocuk Parça ile çalışmak

 • üzüntü, travma ve parçalanmaya nasıl rehberlik edilir, parçalar ve yetişkin arasındaki diyalog.
 • Bütünleşmeyi neyin engellediğini keşfetmek ve geri almak ve iyileştirmek için kaynakları kullanmak.
 • Bu bölünmelerin nasıl meydana geldiğini anlamak.
 • Bunun, danışanın yaşamında belirli kalıpların tekrarlanmasını nasıl sağladığını anlamak. 

Modül 5: İleri Seviye

Bozgun ve İstismarın Karmaşık Tortularıyla Çalışmak: Ayrışma ve Beden

 • Anı ve beden: Bedensel “şok”u tespit edebilme, bozgun sonrası dinamikler; ayrışma halleri,
 • Ruh kaybı ve parçalara ayrılma,
 • Sıkıntıyı serbest bırakma ve katarsis,
 • Fiziksel istismara verilen her türlü tepki,
 • Kronik acı, işkence ve dehşet,
 • Kolektif bilinçdışından sızan, “geçmiş anılar” ve ”eklenti ruhlar” dahil olmak üzere kolektif bozgunlar
 • Yaralı “eklenti ruhlar”,
 • Savunma ve kaçınma kalıpları,
 • Direnç, inkar ve kronik kapatma,
 • Dönüşüm stratejileri,
 • Dönüşüm ve serbest bırakmaya yarayan ‘ek gerçeklik’ ve mini- Bardo aşamaları,
 • Bedenle sözel diyalog kurmak,
 • Nefes ve bedenle çalışmak,
 • Danışanların ‘şimdiki yaşam sorunları’ üzerinde çalışarak bugünün sıkıntı tortularına odaklanmak ve serbest bırakma ile dönüşümün nasıl gerçekleşebileceği.

 

ANNE KARNI VE DOĞUMUN İLAHİ YARATICI IŞIĞI MODÜLÜ:

Işığın ilahi kıvılcımı, ruhumuz, ilahi mutluluğun birliğinden varlığa akar.

Rahim, evrenin yaratılış enerjisini taşır.  Genişleme ve patlamaların olduğu bu ortam, zaman ve mekanda, birçok bağlantısı bulunan bir enerji portalı halindeki bir noktadır. Bu inanılmaz dönüşümün gerçekleştiği bu yerde çeşitli gelişmeler meydana gelebilir:

. Anne rahminde enerjiler büyük bir alan yaratır.

. Rahim, birçok vorteksin ve portalın diğer dünyalara yakınlaştığı güçlü bir geçittir.  Bu geçit, başka realitelerden veya aşağıdan, yukarıdan, bütün alemlerden varlıkların ziyaretine ve iletişim kurmasına olanak sağlar.

. Aile üyeleriyle bağlantı kurmaya çalışan atalar,

. Bebeğin ailesinden olmayan bir ruh veya ruhlar,

. Aile ağacına ait büyüler veya lanetler bebeği olumsuz yönde etkileyebilir.

. Anneye ait olumsuz duygular, düşünceler, dış sesler etkiler,

. Geçmiş yaşamların tetiklenmesiyle, sağlık sorunları ve diğer sorunlar,

. Rahim içi deneyimleri bebeğin psişesinde parçalanmalar meydana getirebilir,

. Bazı parçalar doğmak istemeyebilir.

. Bazı parçalar, İlerde cinsel sorunlara neden olacak etkiler oluşabilir,

Vs.

Bu modülde, Derin Anı Süreci’ni (DMP) kullanarak, danışanın bugünkü hayatındaki çeşitli etkilerin nasıl keşfedileceğini, rahimdeki bebekle ve doğum travmalarıyla nasıl çalışılacağını öğreneceksiniz. Ayrıca rahimdeki geçmiş yaşamlardan, atalardan ve ruhlardan gelen bitmemiş meselelerle nasıl çalışılacağına dair daha fazla bilgi edineceksiniz.

RUHLARLA ÇALIŞMAK MODÜLÜ:

Büyü, Lanet, Yemin, Söz, Beddua, Kontratlar ve Aç Ruhları Keşfetmek ve onların etkileri üzerinde çalışmak

Tibetliler’in Ölüler Kitabı’nda, Aç Ruhlar, asla doyuma ulaşmayan ve Bardo’da sorunlarını sürekli olarak yaratmaya devam eden ruhlardır.

Bir geçmiş yaşamımızda belki hayatımızı dini bir birliğe/gruba adamış ve çeşitli yeminler etmiş olabiliriz. Tanrı’ya mutlak hizmet için normal bir insanın yaşam tarzıyla ilgili her türlü teması tamamen reddetmiş olabiliriz. Cinsellik bu reddettiğimiz şeylerin arasında olabilir. Fakirliği kabul ederek dünyasal maddiyatı ve aynı zamanda zenginliği de reddetmiş olabiliriz.

Tarihsel dönemleri göz önünde bulunduracak olursak, insanların işte çalışabilmesi, hizmet edebilmesi için kontratlar imzalamaları gereken veya köle olarak satıldıkları ve belli işaretler taşımak zorunda bırakıldıkları yaşamlar olmuştur.  Fiziksel bedenin üzerine işlenmiş işaretler (dağlama, dövme vs.) olabilir. Böylece onları gören herkes, kime ait olduklarını bilebilirdi.

Her ülkenin, ‘lanetlemek’ için farklı yolları vardır ve bu laneti bir kişinin veya kişilerin üzerine sabitlemenin farklı ritüelleri vardır. Beddua ve lanetleme, belki işkence gördüğümüz bir geçmiş yaşamımızda bizim tarafımızdan da yapılmış, söylenmiş olabilir.

Yaptığımız bir şeyden dolayı intikam için de bize büyü yapılmış olabilir. Ne yazık ki, lanetler ve büyü konusunda daima iki taraflı bir bağlanma oluşur. Yani hem laneti okuyan, hem de lanetin hedefi olan kişi veya kişiler, bir şekilde ölümden sonra bir yerde sıkışıp kalırlar.

DMP kullanma yoluyla bu kayıp ruhları bulabilir ve aralarındaki enerjetik bağları çözebiliriz. Çünkü yeminler, ölümden sonra da devam eder ve o ruhları, belirsizliğin içinde tutsak eder ve bizi sonsuza dek bağlar.

HAYATLAR ARASI HAYAT MODÜLÜ:

DMP ile Çalışarak, Ruhumuzun Yaşamlar Arası Kararları

Bu Modülde ölüm sonrası ve yeniden doğum öncesi ara evre anlamına gelen “Bardo” alemlerini keşfedeceğiz.  Fiziksel bedenimizde, ölüm sonrası tutulan geçmiş deneyimlerimize ait algılanması güç enerji katmanları bulunur, buna Samskara denir.  Bu ara evrede ruh, gelecek muhtemel yaşamlarının titreşimlerini öngörür. Bunlar, daha yüksek boyut deneyimlerinin veya ruhun önceki yaşantısına dair tecrübe kalıntılarının farkındalığını kazanması için ışığının genişletilmesine destek olunan boyutlara ait titreşimler olabilir.

Bu ara evredeki yüksek bilinç, birliğin evrensel gelişimi doğrultusunda ruhun planını tamamlamayı amaçlar. Burada gizli istekleri yönlendiren ve deneyimlediğimiz hayatı etkileyen “kök kompleksler” vardır.

Bu kursun ana odak noktası imgelemsel haller ve ruhlarımızın ışık varlıkları konseyiyle ve ruh öğretileri kütüphanesiyle etkileşimi ve belirli yaşamlara titreşimsel olarak ne şekillerde çekildiğidir.

ATASAL SAHA VE RUHLARI SERBEST BIRAKMA MODÜLÜ:

Bu Modülde atalarımızın öykülerini, özellikle de tamamlanmamış meselelerini fark etmeyi öğreniriz. Atalarımıza ve özellikle de bizim merhametimize ve yardımımıza ihtiyaç duyan kayıp ruhlara şifa ve çözüm getirme yollarını keşfederiz.

Hayatımızı Etkiliyorlar

Aile öykülerimizden oluşan ağacın dallarını aralayıp baktığımızda, ağları bize kadar ulaşan ve bazı düzeylerde yüzeye çıkarak ailemizin, akrabalarımızın hayatlarını bugün bile hala etkileyen temaları ve inatçı kompleksleri bulabiliriz. Atalarımızın içinden pek çoğu bize seslenmektedir ve onları işitmemizi beklemektedir. Kimi zaman atalarımız kendi duyguları, fiziksel rahatsızlıkları ve tamamlanmamış meseleleri içinde sıkışmış kalmış olabiliyor. Onların bulundukları durum sonraki nesillerin hayatını etkiler. Onlar rahatlayıp dönüştüğünde şimdiki nesilin hayatı da dönüşür.

Kimi Atalar hala şu halde olabilir:

 • Kovulmuş ve dışlanmış olmaktan dolayı utanç taşıyor olabilirler.
 • Sevdiklerini kaybettikleri için yas içinde olabilirler.
 • Geride bıraktıkları için endişelendiklerinden gidemiyor olabilirler.
 • Sanrılar içinde ve kafaları karışık halde olduklarından öldüklerinin farkında olmayabilirler.
 • Açlıktan bitkin düşmüş ve hala yiyecek aramaya devam ediyor olabilirler.

 Bu etkiler bazen, belli belirsiz olabilir, bazen de aşırı uçlarda olabilir. Örneğin: Yemek yeme dürtüsü hissetmek ve asla doymuyor gibi hissetmek. Nasıl doyabilirsin ki zaten, ataların için de yediğinin bilincinde olmazsan.

‘’GÖLGELER’’ ÇALIŞMASI MODÜLÜ:

"Roma’daki adam, benim sorunlarımın kaynağı değildir; içimdeki Papa’dır koparılıp yollanması gereken.” Martin Luther

“ Düşmanı gördüm ve o biziz” - Pogo

Jung şöyle yazmış:
“Işıktan figürler hayal ederek değil, karanlığımızı bilince kavuşturarak aydınlanırız … ve bu karanlık, bireyin bilinçli yaşamında ne kadar az bedene getiriliyorsa, o denli kara ve yoğundur.“

Bu zorlayıcı çalışma, regresyon alanında gelişmiş düzeyde olan uygulayıcılar ve öğrenciler içindir. Kendi psişelerimizin içindeki, genelde gömülü tutmaya eğilimli olduğumuz veya utanç içinde ayrışıp koptuğumuz tipik gölge kutuplarını keşfetmemizi sağlar:

Örneğin, fail-kurban, ezen-ezilen, istismarcı-istismar edilen, manipüle eden-manipüle olan vs.

Gölge çalışması kolay değildir, ancak şifa için derin bir etkisi vardır ve sadece kendimize değil, günah keçisi bulabilmek üzere kıvranıp duran ve kendi kolektif suçunu bir türlü sahiplenemeyen dünyaya da şifa getirebilir.

Gölge, aynı zamanda işlenmeyi bekleyen, saklı kalmış altın damarı olarak da görülebilir. Bu altına ulaşmak için önce bilinçdışı yaralarımızın çamuruna ve toprağına dalarız. Gölgemizin içinde ne kadar derine yolculuk yapabilirsek, o kadar fazla bilinç ışığı getirebiliriz hayatımıza. Sonunda hayatlarımız değişebilir ve dönüşebilir.