DMP Modülleri Eğitimi

ROGER J. WOOLGER, PH.D  1944 -  2011  (En altta Roger Woolger’a bakınız)

Roger Woolger, Deep Memory Process DMP® çalışmasının yaratıcısıdır. Ayrıca ilham verici bir öğretmen, çığır açan bir terapist ve Kutsal Kase arayıcısıdır. Dünya çapında Regresyon Terapisi alanında öncü insanlardan biri olarak anılmaktadır. Woolger, Jungçu bir analist, ve ‘Başka Yaşamlar, Başka Benlikler’ (‘Other Lives, Other Selves’), ‘Geçmiş Yaşamlarınızı İyileştirmek’ (‘Healing Your Past Lives’), ‘Eternal Return’ (‘Sonsuz Dönüş’), ‘İçimdeki Tanrıça’ (‘Goddess Within’) adlı kitapların ve çok sayıda makalenin de yazarıdır.

Woolger’ın uluslararası eğitim program, 30 yılı aşkın süredir dünyanın her köşesinden terapist ve tamamlayıcı dönüşüm danışmanlarını kendine çekmektedir. Bu eğitim, regresyon çalışması alanında ileri beceriler kazandırmakla kalmaz, insan psişesinin dinamikleri konusunda kapsamlı bir psiko-ruhsal anlayış da edindirir. Böylece, çöküntülerin psişeyi nasıl etkilediğini ve uzun süredir varolan sorunlara nasıl çözüm getirilebileceği öğrenilir. Teknik olmanın ötesinde, DMP® , ruhun en can alıcı yaralarına odaklanır ve şimdiki yaşamın ötesine de uzanabilen ruhun tüm parçalarını toplama ve bu kayıp parçaları danışanla bütünleştirme yönteminden de yararlanır. DMP, beden, zihin, duygular ve ruh üzerinde aynı anda dönüşüm sağlayabilir.

Kayıt için gerekli önkoşullar: (Lütfen kaydolmak için Zülal Çevik’le iletişime geçiniz.)

Eğitimler, şu bireylere açıktır:

 • Profesyonel deneyimi olmasa da regresyon süreciyle ilgilenen (mülakat gereklidir).
 • Özellikle sağlık alanındaki mesleklerde çalışanlar. Aşağıdaki liste tümünü göstermese de, bunlar dahil olanlardır:

Sağlıkçılar, pratisyen hekimler, hemşireler, hasta bakıcıları, psikoterapistler, psikologlar, psikyatristler, hipnoterapistler, regresyon uzmanları, psikosentez, transpersonel psikoloji, hipnoterapi uygulayıcıları, Gestalt terapi, psiko drama, tamamlayıcı sağlık alanında çalışanlar, ‘Rebirthing’ nefes terapistleri, nefesle çalışanlar. Ayrıca enerjiyle tamamlayıcı destek veren, holistik danışmanlar, Reiki ve diğer şamanik yöntemlerle çalışanlar, ruhsal danışmanlar ve eğitmenler, masaj terapistleri, bedenle çalışanlar.

Eğitim:  Deep Memory Process® eğitimi dört modüle ayrılmıştır. Her biri 5er gün sürmektedir. Derin Anı Süreci’nde eksiksiz sertifika alabilmeniz için dört modülün tamamını, okumaları, uygulamaları, süpervizyonları ve vaka çalışmasını tamamlamanız gerekmektedir.

Dört eğitim modülü, iki basamak şeklinde alınmak üzere tasarlanmıştır: Seviye 1 & 2, ardından iki ileri modül olan Seviye 3 & 4. Her modül teorik eğitim, tartışma, demo uygulama, grup olarak uygulama, ikili gruplar halinde danışan ve terapist rollerini uygulamayı içerir.  Eğitimler, katılanların bu yöntemi bizzat kendi üzerlerinde yaşamasına ve dönüşmesine çok ağırlık verecek şekilde geliştirilmiştir. Katılanların kendi süreçleri içinde de mümkün olduğunca derine inebilmeleri için, eğitimlerin yatılı inzivalar şeklinde gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Eğitimin İçeriği ve Okuma Listesi  

Modül 1: Temel Seviye

Çekirdekten duyguları bırakmayla beraber öyküyü idare etmek:

 • Aktif bedene büründürmeyle regresyon (psikodrama),
 • Danışanları değerlendirme sürecini anlamak,
 • Dile getirdikleri sorunların geçmişini ve diğer olası etkileri keşfetmek,
 • Danışanla yapılan görüşmede, süreç için kullanılacak anahtar sözcükleri seçmek,
 • Sürece giriş için kullanılan çeşitli yöntemleri anlamak,
 • Geçmişe nasıl rehberlik edileceği, geçmiş anılar, öykü.
 • Öykünün “Şimdi”sinde çalışmak,
 • Bedendeki ipuçlarını ve enerji hareketlerini gözlemlemek,
 • Karşı direnç ve blokajlarla çalışmayı öğrenmek,
 • Dramatik gerilim: Bunun önemini ve dönüştürücü bir katarsisin nasıl başlatılacağını öğrenmek,
 • Sembolik Rezonans,
 • Yaşam sonrası aşamalarda çalışmaya giriş (Tibet’in Bardo’ları)
 • Önceki yaşamın parçalar halinde dağılmış olabileceğini ve fiziksel, duygusal, zihinsel düzeylerde geriye kalmış olabilecek ‘tamamlanmamış meseleler’ konusunu anlamak.

Modül 2: Temel Seviye

Yaşam sonrası aşamada ruh ve ölüme geçişle çalışmak (Bardo’lar)

 • Geçmiş anılarla, ölüm aşamalarıyla ve ruhun ‘Bardo’ alemlerinin içindeki yaşam evresine geçişiyle çalışmak,
 • Sürece sokmak
 • Ruhun, dünyada kalanlarla tamamlanmamış meselelerini dönüştürmek için varolan çok sayıda kaynakları öğrenmek,
 • Hayatın nasıl gözden geçirilebileceğini öğrenmek,
 • Barış sağlamak,
 • Enerji alanınızla çalışmak ve onu gözden geçirmek,
 • Bırakmak ve bağışlamanın farklı yönleri,
 • Ruh parçalarının bütünleştirilmesi,
 • Meditasyon, diyalog ve ruhsal yardımcılarla rehberlerden yararlanmak,
 • Güç hayvanlarının ruhları, atalar,
 • Bardo gerçekliğinin çeşitli düzeyleriyle çalışmak ve hangi düzeyle nasıl çalışılacağı,
 • Ruhsal bırakmayla ilgili çeşitli sorunlara giriş,
 • Sevdiklerimizin, nispeten ‘karanlık olan tortular’ üzerinden bize yapışması,
 • Kolektifle çalışmak,
 • Ruhlardan oluşan gruplar,
 • Başka insanların ruh parçaları,
 • Fiziksel, duygusal ve zihinsel seviyelerdeki izleri bırakmak

 

Modül 3: İleri Seviye

Enerji ve Süptil Bedenin Dönüşmesi & Bedensel Dışa Vurum

 • Doğrudan bedenle çalışmak,
 • Dokunuş ve gereçlerin doğru kullanımını anlamak,
 • Bedenin stres işlevleri olan ‘savaş, kaç, don, yıkıl’ tepkileriyle ilgili özet açıklamalar,
 • Beden aracılığıyla geçmiş anılara giriş yapmak,
 • Ölümde bedende tutulmuş kronik fiziksel kalıpları anlamak,
 • Bedenin çeşitli yerlerine ses verdirip öyküsünü yaşatmak,
 • Enerjinin hareketleri ve enerji alanınızı taramak,
 • Yaşam gücü enerjisini ‘defrost’ etme teknikleri ve sıkışmış duygu, düşünce ve fiziksel tortuların serbest bırakılmasına yardımcı olmak.
 • Fiziksel bedenle veya duruş imajıyla çalışmak,
 • Eterik bedende tutulan yaralarla bağlantıyı anlamak,
 • Bedende duyguların depolandığı noktalarla çalışmak,
 • Gereç kullanımıyla beden kalıplarının serbest bırakılma stratejileri,
 • Psiko dramatik teknikler

 

Modül 4: İleri Seviye

Bozgun ve İstismarın Karmaşık Tortularıyla Çalışmak: Ayrışma ve Beden

 • Anı ve beden: Bedensel “şok”u tespit edebilme, bozgun sonrası dinamikler; ayrışma halleri,
 • Ruh kaybı ve parçalara ayrılma,
 • Sıkıntıyı serbest bırakma ve katarsis,
 • Fiziksel istismara verilen her türlü tepki,
 • Kronik acı, işkence ve dehşet,
 • Kolektif bilinçdışından sızan, “geçmiş anılar” ve ”eklenti ruhlar” dahil olmak üzere kolektif bozgunlar
 • Yaralı “eklenti ruhlar”,
 • Savunma ve kaçınma kalıpları,
 • Direnç, inkar ve kronik kapatma,
 • Dönüşüm stratejileri,
 • Dönüşüm ve serbest bırakmaya yarayan ‘ek gerçeklik’ ve mini- Bardo aşamaları,
 • Bedenle sözel diyalog kurmak,
 • Nefes ve bedenle çalışmak,
 • Danışanların ‘şimdiki yaşam sorunları’ üzerinde çalışarak bugünün sıkıntı tortularına odaklanmak ve serbest bırakma ile dönüşümün nasıl gerçekleşebileceği.