Roger Woolger PhD kimdir

RogercroppedROGER J. WOOLGER, PH.D 1944 - 2011

 

İlham Veren Öğretmen, Çığır Açan Terapist,
Yazar, Seyyah ve Kutsal Kâse Arayıcısı

 Dünya çapında, Regresyon Terapisi alanında önde gelen bir öncü olarak tanınan Roger Woolger, Oxford ve Londra Üniversitelerinden psikoloji, din ve felsefe dereceleri olan  Jung’cu bir analistti, regresyon terapistiydi ve psikoloji, din ve felsefe alanında Oxford ve Londra üniversitelerinden mezun olmuş, profesyonel bir öğretmendi. Zürich’teki C.G. Jung Enstitüsü’nde eğitim görmüştür. İngiliz vatandaşı olarak dünyaya gelen Roger Woolger, Kuzey Amerika’da ve İngiltere’de Jungcu ve transpersonel psikolojiyi, karşılaştırmalı din bilgisini yaşamış ve öğretmiştir. 1988’de Mary Mellon derslerini verdiği Vassar Koleji’nde konuk öğretim görevlisiydi. Buna ek olarak, Vermont (1975) ve Montreal’deki Concordia Üniversitesi’nde (1979-80) de zaman zaman dersler verirdi. New York Open Center, Esalen Institute ve Omega Institute’da atölye çalışmaları düzenlemiştir ve çok sayıda uluslararası konferansta konuk konuşmacılık yapmıştır.

Roger Woolger'ın ilk kitabı olan “Başka Yaşamlar, Başka Benlikler kitabı (Other Lives Other Selves, 1987), Jung’cu derinlik psikolojisi, beden çalışması, yoga psikolojisi, psikodrama ve Doğu meditasyon ilkelerinin yenilikçi bir sentezidir.

Almanca’ya, Felemenkçe’ye, İspanyolca’ya, Portekizce’ye, Fransızca’ya, Japonca’ya ve Türkçe’ye çevrilmiştir.

Geniş bir kitle tarafından regresyon terapi alanında tanımlayıcı çalışma olarak anılır. Bu kitabı ve sonraki çalışmaları, Eternal Return (kaset seti) ve “Geçmiş Yaşamlarınızı İyileştirmek” (Healing Your Past Lives), Tibet Budizmi ve Şamanizm’den öğeler de içermektedir.

Çalışmaları, Deep Memory Process® (Derin Anı Süreci) adı verilen, son derece özgün bir terapi aracına dönüşerek evrilmiştir.

 Roger, çalışmalarını Amerikan, Kanada ve İtalyan ulusal televizyon kanallarında anlatmış ve göstermiştir,

 A.B.D.’de PBS’in özel bir programına katılmıştır.

 Kuzey Amerika ve İngiltere’de, ayrıca Hollanda ve Almanya’da terapistler için eğitim programları yürütmüştür.

Brezilya’nın çeşitli yerlerinde bir dizi eğitim programı yürütmüştür. Brezilya’da 1996’da, Stanislav Grof’un Manaus’ta sunduğu Uluslararası Transpersonel Psikoloji Konferansı’nda baş konuşmacıydı. Sonraki yılda Lindoya’da düzenlenen birinci Brezilya Uluslararası Transpersonel Psikoloji Konferansı’nda ve 2003’te Lisbon’daki Üçüncü Uluslararası Konferans’ta da coşkuyla karşılanan baş konuşmacı olmuştu. 2003’te Hollanda için Birinci Dünya Regresyon Kongresi’ni sunan da yine Roger Woolger’dı.

Jung’cu, Transpersonel ve dinsel psikoloji alanlarında çok sayıda makalesi yayımlanmıştır.

Roger Woolger, İngiltere’de iyi tanınan bir öğretmendi: 1996’ta Kanal 4’te Transformations (Dönüşümler) adlı bir program dizisinde ve daha pek çok farklı televizyon programında görünmüştü.

1997’de, “Beyond the Brain Konferansı”nda çok yankı uyandıran ve sponsorları arasında Cambridge Üni.’de, İngiliz Bilim ve Tıbbi Kanal ile Noetik* Bilimler Enstitüsünde (Kaliforniya),  “The Presence of Other Worlds in Psychotherapy and Healing" (Psikoterapi ve Şifada Diğer Alemlerin Mevcudiyeti) adlı bir konuşma yapmıştır.

Tıpkı psikoterapi uygulama tarzının kısa sürede Budist Vipassana (10 günlük sessizlik) meditasyon uygulamasıyla ve Simone Weil’in mistisizmiyle şekillenmiş olması gibi, bu konuşması da, Hıristiyanlığın ve Sufizmin daimi felsefeleri ve mistik gelenekleri üzerine, bütün ömrü boyunca yürüttüğü çalışmaların bir meyvesiydi.

Bu konuşma, daha sonra meslektaşı David Lorimer tarafından derlenen “Thinking Beyond the Brain”de yayımlanmıştır.

Roger Woolger, 2004’te Kraliyet Psikyatri Koleji’nin sponsor olduğu bir konferansta, “Beyond Death: Does Consciousness Survive?” (Ölümün Ötesinde: Bilinçlilik Hayatta Kalıyor mu?) Adlı konuşmasını yapmıştır.

Roger ayrıca edebiyat dersleri de veriyordu, meditasyon ve rüya çalışmaları konularında makaleler yayımlıyordu ve Fellini, Bergman ve Cocteau gibi ünlü film yönetmenlerine film seminerleri veriyordu. Opera, klasik müzik ve Shakespear eserlerine de tutkusu vardı: Amatör olarak Shakespeare aktörlüğü ve öğretmenliği yapmıştı.

Popüler ikinci kitabı, Jennifer Barker’la yazdığı  “İçimizdeki Tanrıça” META (2012), (The Goddess Within (Ballantine, 1989), Yunan tanrıçalarının mitlerinde, çatışmalarında ve incinmelerinde yansıtılmış feminen psikolojinin derinlemesine bir keşfini sunmaktadır; bu kitap, Roger’ın akademik Jung’cu bilgisinden, din tarihinden ve feminist revizyonist tarih bilgisinden de çokça yararlanıp yazdığı bir kitaptır.

Kutsal Kase efsanesine ve Orta Çağ Avrupa’sının ezoterik spiritüelliğine karşı hayatı boyunca duyduğu ilgi Roger’a, çok sayıda sıra dışı seyahat turu yaptırmıştır:

Böylece, Güney Fransa, Troubadour, Katar’a ziyaretlerde bulunmuş ve Siyah Meryem ve Magdalena’nın yerlerini gezmiş Kutsal kasenin ve bilginin peşinde ve Eğitim vermek için dünyanın pek çok ülkesine seyehat etmiştir.

* Noetik, Yunanca’dan geliyor ve “sezgisel zihin”, “içsel biliş” anlamında.