Diğer Eğitimler

 Şamanik Eğitimler- Şamanik yolculuk, ruh parçalarını geri almak, yönlere yolculuk, Tanrıça enerjileri, yıldızkızı çemberi, sonunda gerçekten bırakıyorum, terleme odası seramonisi
  • Kutsal alan yaratmak ve alan temizliği
  • Suçluluk duygusu ve Cezalandırılma Döngüsü
  • Bolluk yaratmak
  • İçsel Çocuk Çalışması
  • Enerjilerle ve Elementlerle çalışmak
  • Seramoni ve Ritüeller
  • Korunma yöntemleri