DMP Sertifikasyon

ULUSLARARASI WOOLGER EĞİTİMİ

Eğitim Programının Tamamının Tamamlanması İçin Gerekenler

  1. Dört module katılım – Bunlardan ikisi temel, ikisi ileri seviye modülü olmalıdır                                    
  2. Eğitmen(ler)iniz tarafından, eğitimsel gelişiminizin bizzat değerlendirilmesi. İlerlemenize destek olması ve eğitimde öğrendiklerinizi tüm düzeylerde entegre edebilmeniz için, her modülün sonunda, uygulamanızı hem kişisel, hem de profesyonel anlamda geliştirebilmenize yarayacak fikirler ve öneriler sunmak şeklinde, kişisel bir değerlendirme olacaktır.
  3. En az toplam 8 saat DMP (DAS) Uygulama Seansları (dönüşümlü)

Programın başlamasıyla tamamlanmasına kadar, en az 8 kez diğer DMP (DAS) eğitim arkadaşlarınızla gerçekleştireceğiniz dönüşümlü çalışma (Ör. 8 kez seansta rehber olacaksınız, 8 kez de danışan olacaksınız).

  1. DMP (DAS) kullanılarak bir DMP mezunu tarafından kendinize 6 seans yaptırmak; onaylanan bir DMP uygulayıcısıyla en az 2şer saatlik 6 seansların, mümkünse dört eğitim modülüne eşit olarak dağıtılması.
  2.  DMP (DAS) Eğitimi için okunması talep edilen kaynakların okunması ilgili sayfaya veya web sitesine bkz.: www.deepmemoryprocess.com
  3. 2-4 gün arası, eğitimci tarafından gözlemlenecek terapistlik uygulama süresi ( hafta sonları atanan bir eğitimciyle bir araya gelinip yapılabilir. Bunun, uzaklık/ yer yüzünden her zaman mümkün olmayacağını da anlıyoruz, ama şiddetle denemenizi öneriyoruz)
  4. DMP (DAS) kullanılan Profesyonel Vakaların Toplam 8 Saat Gözlemlenmesi

Bunun için dört seçeneğiniz var:

  1. Programda yer alan, belirlenmiş bir eğitimciyle gözlem atölye çalışması.
  2. Belirli bir eğitmenle bire bir gözlem.

3.Belirli bir eğitmenle telefonla tanık olma.

  1. İleri Seviye Modülleri’ne (3 & 4) Kabul Edilmek İçin Gerekenler

Bir Danışan Üzerinde Derin Anı Süreci Kullanarak İki Vaka Sunumu; İleri Seviye Modülü 3 & 4’e başvurmadan önce, yazıyla/ e-postayla iki kısa vaka çalışması sunulmalıdır. Terapist olarak kendi uygulamalarınızdan seçeceğiniz her bir vaka, temel regresyon terapisi uygulamasında profesyonel bir yetkinlik sergilemelidir. (her bir vaka için en az 1000 sözcük). Bakınız Yönergeler sayfası.

9. Mezun Olmak İçin Vaka Sunumu: Mezun olabilmek için her öğrenci şunları tamamlamalıdır:

A  Dönüşümlü olarak yapılmış tüm çalışmalarınızı ve terapist olarak (mümkünse) yaptığınız çalıştığınız vakaları, eğitmen tarafından yapılmış kişisel değerlendirmeleri, gözetmenlik gerekip gerekmediğini ve kendinize yaptırdığınız her DMP (DAS) terapisini listeleyen, tam doldurulmuş bir Öğrenci Tutanak Sayfası.

Tüm 4 (veya 6) Modül’ün tamamlanmasıyla ilgili son veya bir “mezuniyet” vakası. Bu vaka, terapist adayıyla psikoterapi uygulamasına devam etmekte olan ve DMP (DAS) yaptığı, en az 5-6 danışanı arasından seçilmelidir. Sunulan vaka, terapist adayının, DMP’yi klinik bağlamda, terapi amacıyla başarıyla kullanabildiğini aşikar bir biçimde gözler önüne sermelidir. İlk başta bu vaka çalışmasını Juanita Puddifoot’a göndererek vaka üzerinde konuşmak amacıyla bir gözlem seansı belirleyin; ardından, gerekli değişiklikleri yaparak vaka çalışmanızı teslim edin. İdeal durumda, bu vakayı (notlarınıza bakarak) bir gözlem atölye çalışmasında sözel olarak da sunarsınız. Eğer bu mümkün değilse, vakayı yazılı olarak da teslim etmeniz mümkündür (yazılı vaka raporlarıyla ilgili kurallar istek üzerine temin edilir.)

10. Mezun olduktan sonra, DMP’nin (DAS’ın) yeni gelişmelere yetişebilmek için her 3 yılda bir atanmış eğitmenlerle tazeleme kurslarına katılmak gerekmektedir. Tazelenme çalışmalarına katılmayanlar, web sitesindeki Uygulayıcılar Listesinde aktif değil olarak belirtilecektir.

11. Derin Anı Süreci Uygulayıcısı Olarak Sertifikalandırılmak

Sertifikalandırılmak üzere gerekenleri yerine getirmiş bir mezun,  Derin Anı Süreci’nin yetkin bir uygulayıcısı olarak tasdik edileceği bir diploma alır: Her mezun şunlara hak kazanmaktadır:

 www.deepmemoryprocess.com Web Sitesinde sertifikalı uygulayıcı olarak listelenmek.

Woolger Training International (Uluslararası Woolger Eğitimi) tarafından tavsiye edilmek.

1-2 günlük DMP (DAS) tanıtımları düzenlemeye cesaretlendirilmek, çok sayıda bilgi ve kaynak sağlanacak. Daha sonra, bilgilerinizi tazelemek için her bir modüle indirimli bir katılım ücretiyle katılabileceksiniz. Tüm toplantılara, atölye çalışmalarına ve toplanmalara katılım, yalnızca bu programın mezunlarına sunulur.