Fadime Celik

Derin Anı Süreci DMP Mezunlari

FADİME ÇELİK 

                                                     

Marmaris – Muğla – TURKEY

Mobile Phone: +90 533 578 36 17

e-mail: fadimecelik3@gmail.com

Web site: www.ruhsalsifa.org

Fadime Çelik, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olup özel eğitim kurumlarında eğitmen olarak çalıştı. 1997 yılından beri üyesi olduğu İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği (İRAD) ve Bilyay Vakfında konferans ve seminerler vermekte, workshoplar yapmaktadır. Spritüel konularda yazdığı makaleler Ruh ve Madde Dergisi’nde yayınlanmaktadır. Fadime Çelik Reiki öğretmeni olup NLP ve EFT uygulayıcısıdır. Dr. Janet Cunnıngham ve Jeffrey J. Ryan’dan regresyon eğitim almış olup IBRT’den regresyon terapisti sertifikası almıştır. Mark Wentwort ve Philipe De Moura’nın “Dinamik Tiyatro”, “Soy Ağacı Regresyonu (Atasal Kökleri Yeniden Bağlamak)”, “Obsesyon (Ruh Kaybı ve Huzursuz Ölüler)” ile “Zenginlik ve Bolluk Yaratma” workshoplarına katılmıştır. Hans Tendam’ın “Ana Meselenin Keşfi Aracılığıyla Dönüşüm” workshopuna katılmış, Juanita Puddifoot’dan “Şamanik Yolculuk” eğitimi almıştır. Roger Woolger ve Juanita Puddifoot’dan “Deep Memory Process (DMP)” eğitimini tamamlayarak Woolger Traınıng Internatıonal’dan DMP uygulayıcısı olarak regresyon terapisti sertifikası almıştır.

Fadime Çelik (Emir); Ruhsal şifa ve Reiki eğitimleri vermekte, EFT ve Psişik Korunma workshopları yapmakta, Ruhsal Şifacı ve Regresyon Danışmanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. EARTh ( The European Association for Regression Therapy) Avrupa regresyon terapistleri birliği üyesidir.

 Yayınlanmış Eseri:

Psişik Korunma, Enerji Alanınızı Koruma ve Dengeleme Teknikleri, 2008 & 2012 Meta Yayınları

Fadime Çelik graduated the Biology Department of Aegean University, Science Faculty and worked as biology teacher at private educational establishments. She gives lectures and presentations in Izmir Spiritual Research Society (IRAD) and BILYAY Foundation, of which she has been an active member since 1997. She has articles on self-knowledge, spiritual evolution, near death experiences, death and afterlife, reincarnation, obsession, chakras and human energy field, spiritual healing that have been published in the monthly Turkish magazine Ruh ve Madde Dergisi (Spirit and Matter Magazine).

 

Workshops and Trainings

2003-2006, Reiki training, Nilgün Thomson

2005, NLP training, Tamer Dövücü

2007, EFT training, Dr. İnci Erkin

2008, Meridien Therapies workshop, Dr. William Cheung

2008, Past Life Regression Therapy I, Past Life Regression Therapy II eğitimi, Dr. Janet Cunnıngham & Jeffrey J. Ryan.

Certified by IBRT in 2008.

2009, Deep Memory Process ( DMP) workshop, Roger Woolger

2010, Dynamic Theatre, Family Tree Regression/ Reconneting the Ancestral Roots, Obsession – Lost and Restless Dead workshop, Mark Wentworth

2011, Creating Abundance and Wealth workshop, Mark Wentworth& Philipe De Moura

2012, Transformation through Exploring the Core Issue workshop, Hans Tendam

2012, Shamanic Journey training, Juanita Puddifoot

2009-2013, Deep Memory Process (DMP) training, Roger Woolger & Juanita Puddifoot

Certified by Woolger Training International as a DMP practitioner.

Fadime Çelik (Emir); gives trainings in Reiki and Spiritual Healing and does workshops on EFT and Psychic Protection and continues her practice as a spiritual healer and regression consultant. She is a certified member of EARTh (The European Association for Regression Therapy).

 Published Works:

Psişik Korunma, Enerji Alanınızı Koruma ve Dengeleme Teknikleri (Psychical Protection: Techniques to Protect and Balance Your Energy Field), 2008 and 2012.