Sonay Sunucu

sonay turkey

Derin Anı Süreci DMP Mezunlari

Izmir

 

Sonay Sunucu

e-mail: sonaysunucu@gmail.com,  sonaysunucu@holos.com.tr

Website: www.holostiksifa.com

Address: 1456 street Nr: 18 / 9 Kristal 2 Is Merkezi 35220 Alsancak / Izmir

Phone: +90 232 4649537

GSM:  +90 532 6556955

Özgeçmiş: Sonay , DMP uygulayıcısıdır ve aynı zamanda Dünya Regresyon Terapistleri Birliği (EARTH) nin profesyonel üyesidir. Sonay , 1995 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu ve o yıldan itibaren  mimarlık mesleğini uygulamaya devam etti.  Potansiyelin ne demek olduğunu , kağıt üzerindeki çizgilerin , nasıl hayat bulup , üç boyutlu cisimlere , yapılara , eserlere dönüştüğünü mimarlık mesleği ile deneyimleyen Sonay Sunucu , bu , çizgiden yapıya prosesinin yaratmış olduğu muhteşem duygunun takipçisi olmuştur. Yolunun , İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği ile kesişmesi , görünenin ötesindekini keşfe başlamasına ve aslında “potansiyel” kavramının , çok daha derin ve uçsuz bucaksız olduğunu fark etmesine sebep olmuştur. Önce kendi deneyimlediği bu keşif yolculuğunu , daha sonra başkalarıyla paylaşmak adına , araştırmış , eğitimler almış , konferanslar ve eğitimler vermiştir. Halen İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği üyesi olarak , konferanslar , seminerler vermektedir.  Ayrıca NLP Practitioner – Master Practitioner eğitimleri , “Beden ve Ötesi” isimli şifa teknikleri eğitimlerini vermekte ve “Gölge Yanlarımızla Bütünleşme” atölye çalışmasını gerçekleştirmektedir.

Resume: Sonay is a DMP therapist and has a certificate from Woolger Training International. Sonay is a professional member of EARTH. She is an architect since 1995 and she has graduated from Izmir Dokuz Eylül University. Sonay has experienced the meaning of “potential” through architecture by how the lines on the paper manifest themselves as three dimensional things , pieces or buildings. Later on , she became a follower of the magnificent feeling , created by this architectural process. After she came across Izmir Spiritual Research Association , she began to explore things far beyond our visions and she realized that the real meaning of “potential” is much deeper than she initially thought. Sonay delved into this spiritual journey which she wanted to share with other people. She began to research , attended workshops and trainings. And later on , she gave her own conferences and trainings. Sonay is a member of Izmir Spiritual Research Association and she still gives conferences and  seminars as a member. Furthermore , she gives trainings on “NLP” and “The Healing Techniques” and a workshop titled  “Working with our Shadows”.

Some of the workshops , trainings and conferences that she attended;

Deep Memory Process.Woolger Training International     Istanbul      Turkey
Dynamic Theatre                                Mark Wentworth          Izmir          Turkey
Transgenerational Conference                                                  Lisbon        Portugal
Grof Transpersonel Training           Tav Sparks                                          Spain
Grof Transpersonel Training           Diane Haug                                        Spain
4th World Congress for Regression Therapy                           Kusadasi  Turkey
NLPU Practitioner                              Robert Dilts &Judith DeLozier      USA
NLPU Master Practitioner                Robert Dilts&Judith DeLozier       USA
NLPU Trainer&Consultant               RobertDilts&Judith DeLozier        USA
ShamanicHealingInternational School Energy Gateways     Fethiye     Turkey
Core Issue Exploration-EARTH College  Hans TenDam       Istanbul    Turkey
Life Prelude-EARTH College                     Marion Bonn          Istanbul    Turkey
Resolving hangovers – EARTH College Hans TenDam           Istanbul   Turkey
The Red Thread Through Past and Present  Marion Bonn     Istanbul   Turkey

She believes that as people we all have unbelievable potential within us , which is just waiting for our touches. She also knows that working with past lives accelerates this liberation. So what are you waiting for?